Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, elcrackcasteller.cat, del qual n’és titular la Cristina Sánchez.

El domini pertany a la persona esmentada, NIF: 45643565-L amb domicili a Terrassa, carrer Ramon Llull 121, 08224.

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@elcrackcasteller.cat.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, informem:

Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web.

En utilitzar el lloc web o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web elcrackcasteller.cat té per objecte la venda d’un únic producte de temàtica castellera i vinculat a l’educació i divulgació del fet casteller però també a donar-li suport a través del conveni amb la CCCC i la inclusió a la marca Castells – Colles Castelleres de Catalunya. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Comandes

El realitzar una comanda equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web elcrackcasteller.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de elcrackcasteller.cat garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la realització de la transferència bancària o altres formes de pagament que puguin incloure’s més endavant. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes al nostre portal.

El detall sobre el lliurament dels encàrrecs es detallarà per correu electrònic en funció de l’opció escollida.

Pagament

Actualment la modalitat de pagament és per transferència bancària.

L’entitat es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Preu, termini de validesa de l’oferta i cost del transport

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

La persona titular es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en al portal, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició la pàgina de Contacte del portal. O podeu enviar un correu electrònic botiga@elcrackcasteller.cat .

Devolucions

Dret de revocació: l’Article 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb la propietària (mitjançant correu electrònic dirigit a botiga@elcrackcastseller.cat), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d’estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, és necessari que mantingui les condicions originals.

Responsabilitat

La persona responsable no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. La titular no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsibles per la persona o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

La titular no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a la Cristina Sánchez per arribar a una resolució amistosa.

Drets de Propietat Intel·lectual i altres drets

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a les plataformes web elcrackcasteller.cat als quals pugui accedir són propietat exclusiva de la titular. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de la titular.

Llei Aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i la titular, Cristina Sánchez, les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.